Byggställning

About This Project

Vår byggställning är enkel att montera och plocka ned, stabil och säker under montage och arbete. Hünnebeck Bosta 70 är en ramställning huvudsakligen ämnad för fasadarbeten. Hünnebeck Bosta 70 finns i två bredder- 0,7 och 1,0 m. Med breddningskonsoler kan ställningslaget breddas ytterligare. Den kan även användas för att bygga rullställningar, konsolställningar, väderskydd med mera. Ramarna är 2 m höga och tillverkade av 48 mm rör, försedda med låstappar för att lätt och snabbt kunna montera skyddsräcken, fotlister och diagonaler. Ställningen är typkontrollerad av SP, certifikat nr 14 41 02. Typkontrollen gäller för fasadställningar i lastklass 3.

Date